บทความ

คุณปัสสาวะกลางคืนกี่ครั้ง ปัสสาวะกลางคืนผิดปกติหรือไม่

หลายคนต้องตื่นบ่อยเวลากลางคืนเพื่อปัสสาวะ ซึ่งแยกได้เป็น ปัสสาวะบ่อยกลางคืนที่ผิดปกติ หรือมีภาวะปัสสาวะรดที่นอน

นอนกรนผิดปกติหรือไม่

ใครจะเชื่อว่านอนกรนเป็นอาการแสดงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ การกรนเกิดจากทางเดินหายใจส่วนต้นในช่องคอตีบ เมื่อหายใจผ่านช่องคอที่แคบ จึงทำให้เกิดเป็นเสียงกรน แต่การตีบแคบของช่องคอ จะมีระดับความผิดปกติที่ต่างกันออกไป

การรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับ

หลังจากเข้ารับการตรวจ Sleep Test แล้ว หากผลการตรวจระบุว่าโรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับของคุณอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง แพทย์อาจแนะนำให้รักษาโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้เพื่อบรรเทาอาการ:

การตรวจสุขภาพการนอนหลับ

การตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep Test) เป็นกระบวนการที่ใช้วิเคราะห์ระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกายขณะนอนหลับ เช่น การทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมองและหัวใจ ระบบการหายใจ ระดับออกซิเจนในเลือด กล้ามเนื้อ และพฤติกรรมที่ผิดปกติอื่นๆ ผลการตรวจจะถูกนำไปใช้วางแผนและเป็นทางเลือกในการรักษาต่อไป

OSA คืออะไร?

โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea หรือ OSA) เป็นภาวะที่มีการหยุดหายใจเป็นระยะๆ หรือมีการหายใจตื้นๆ สลับกับการหายใจที่เป็นปกติในระหว่างที่นอนหลับ ซึ่งช่วงการหยุดหายใจดังกล่าวอาจเป็นเพียงไม่กี่วินาทีหรืออาจยาวเป็นนาทีก็ได้ โดยอาจเกิดขึ้นมากกว่าหลายร้อยครั้งในแต่ละคืน ส่งผลให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ไม่เต็มที่และมีอาการอ่อนเพลีย
ในวันรุ่งขึ้น