แบบทดสอบวิเคราะห์อาการหยุดหายใจขณะนอนหลับเบื้องต้น

แบบทดสอบวิเคราะห์อาการหยุดหายใจขณะนอนหลับเบื้องต้น
  • :
  • :
  • กรุณาตอบคำถาม หากท่านมีอาการดังต่อไปนี้