การรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับ

การรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับ

Blogimg-Treatment-of-sleep-apnea

แนวทางรักษากรณีอาการไม่รุนแรง

หลังจากเข้ารับการตรวจ Sleep Test แล้ว หากผลการตรวจระบุว่าโรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับของคุณอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง แพทย์อาจแนะนำให้รักษาโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้เพื่อบรรเทาอาการ:

  • ลดน้ำหนัก
  • หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์
  • หยุดใช้ยานอนหลับ
  • งดสูบบุหรี่
  • ใช้สเปรย์จมูก
  • ใส่อุปกรณ์ทางช่องปากเพื่อป้องกันไม่ให้ทางเดินหายใจทรุดตัว

ปกติแล้วแพทย์มักจะแนะนำให้ใช้เครื่องเป่าความดันลมบวกเพื่อขยายช่องทางเดินหายใจ (CPAP) ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาอาการนอนกรน หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด

การรักษาโดยใช้เครื่อง CPAP

เครื่องเป่าความดันลมบวกเพื่อขยายช่องทางเดินหายใจ (Continuous Positive Airway Pressure หรือ CPAP) จะเป่าความดันอากาศผ่านทางหน้ากากที่ใส่ขณะนอนหลับ ซึ่งความดันนี้จะช่วยขยายทางเดินหายใจส่วนบนให้เปิดเพื่อป้องกันการหยุดหายใจและการกรน โดยทั่วไปแล้ว เครื่อง CPAP จะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับระดับปานกลางถึงรุนแรง และการรักษานี้จะให้ผลดีที่สุดหากใช้เป็นประจำทุกคืน