การตรวจสุขภาพการนอนหลับ

การตรวจสุขภาพการนอนหลับ

Blogimg-Sleep-checkup

การตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep Test) คืออะไร?

การตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep Test) เป็นกระบวนการที่ใช้วิเคราะห์ระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกายขณะนอนหลับ เช่น การทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมองและหัวใจ ระบบการหายใจ ระดับออกซิเจนในเลือด กล้ามเนื้อ และพฤติกรรมที่ผิดปกติอื่นๆ ผลการตรวจจะถูกนำไปใช้วางแผนและเป็นทางเลือกในการรักษาต่อไป

ควรเข้ารับการตรวจเมื่อไหร่?

คุณควรตรวจสุขภาพการนอนเมื่อเริ่มมีอาการดังต่อไปนี้:

  • นอนกรน
  • นอนกัดฟัน
  • ฝันร้าย
  • ละเมอ
  • รู้สึกอ่อนเพลียในเวลากลางวัน
  • มีความดันสูง
  • หายใจลำบากตอนนอน

ประโยชน์ของการตรวจ Sleep Test มีอะไรบ้าง?

ผลของ Sleep Test จะถูกนำมาใช้ในการวินิจฉัยและประเมินระดับความรุนแรงของโรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea หรือ OSA) และความผิดปกติอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการนอน ซึ่งจะมีผลต่อการวางแผนและตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษา

ต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนตรวจ Sleep Test?

ผู้รับการตรวจควรสวมเสื้อผ้าเหมือนชุดที่ใส่นอนเป็นประจำและนอนในท่าที่สบายและเคยชินที่สุด ทำใจให้สบาย ไม่ต้องวิตกกังวล เนื่องจาก Sleep Test จะไม่สร้างความเจ็บปวดใดๆ นอกจากความไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือที่ติดบนร่างกายเท่านั้น นอกจากนี้ในวันที่ทำการทดสอบ ผู้รับการตรวจควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟ ชา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ หรือการออกกำลังกายอย่างหนัก